Zdjęcie notariusz Katarzyny Adaszyńskiej podpisującej piórem akt notarialny.

Opłaty

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera opłaty lub podatki w zależności od rodzaju usługi. Ich wysokość uwarunkowana jest odpowiednimi przepisami. Pobrane podatki notariusz przekazuje właściwemu urzędowi skarbowemu. Zaś pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Opłatę za wpis do Rejestru Spadkowego notariusz przekazuje Krajowej Radzie Notarialnej. Wszystkie opłaty pobierane są w gotówce.

Opłaty notarialne

Opłaty notarialne pobierane w kancelarii notarialnej w Niemodlinie.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz pobiera:

  • opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  • opłatę w wysokości 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie,
  • taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
  • podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej.