Zdjęcie dokumentów notarialnych z pieczątką notariusza

Katarzyna Adaszyńska

Kancelaria notarialna

Świadczymy pełny zakres usług notarialnych. Zapewniamy profesjonalną
i rzetelną obsługę zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki zawodowej.
Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów i obrotu prawnego.

Sprawdź zakres usług

O Kancelarii Notarialnej

Działamy w Niemodlinie od 2017 roku. W naszej kancelarii zawsze dbamy o bezpieczne i sprawne dokonywanie czynności notarialnych. Czuwamy nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Przeczytaj o kancelarii

Zespół kancelarii notarialnej w Niemodlinie - notariusz Katarzyna Adaszyńska i asystent notariusza Joanna Mróz

Zakres usług notarialnych

Zapewniamy sprawne i bezpieczne wykonywanie takich czynności, aktów i umów jak:
akty notarialne, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie (np. intercyzy), testamenty, poświadczenia i wiele innych czynności notarialnych

Obrót nieruchomościami

Są to między innymi usługi umowy sprzedaży, darowizny, umowy deweloperskie, ustanowienia odrębnej własności.

Prawo spadkowe

Świadczymy usługi spisywania testamentów, oświadczeń i umów związanych ze spadkami oraz poświadczeń dziedziczenia.

Prawo spółek

Przygotowujemy i nadajemy mocy prawnej umowom i aktom założycielskim spółek oraz spisujemy protokoły i poświadczenia.

Prawo rodzinne

Spisujemy umowy majątkowe, małżeńskie oraz o rozdzielność majątkową czy umowy o podział majątku.

Poświadczenia

Poświadczamy własnoręczność podpisów, zgodności odpisów z oryginałami oraz poświadczenia daty okazania dokumentu czy zamieszkania.

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły z różnych czynności, takich jak otwarcie strony internetowej czy SMS oraz z dokonania określonych czynności.